ژل سونوگرافی اولتراسونيك

ژل سونوگرافی سالم

ژل سونوگرافی اولتراسونيك

ژل سونوگرافی سالم

قابل ارائه در حجم های

تیوپ ۲۶۰ گرمی

گالن ۱ لیتری

گالن ۵ لیتری

ژل سونوگرافی سالم هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده ، در آزمایشات با وسایل طبی کوچکترین صدمه ای به وسایل لاستیکی. فلزی الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند .

تولید ایران

پاسخ دهید