تعمیرات پروب سونوگرافی

تعمیر پروب سونوگراف

تعمیر پروب سونوگراف

تعمیر پروب سونوگراف

تعمیر پروب سونوگراف به صورت تخصصی و تضمینی برای انواع دستگاه های سونوگرافی

از جمله دستگاه های چینی و  LOGIQ  GE و …

 

 

پاسخ دهید