فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

کارتن ها حاوی ۵۰ عدد کاغذ فتال مانیتورینگ مارکردار TOITUبوده.

کاغذ حرارتی پزشکی فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU با برند PAPYRUS به منظور بهبود عملکرد ، افزایش شفافیت و وضوح چاپ و دوام آن از مواد اولیه هانسول کره تواید شده که از تکنولوژِی تثبیت رنگ در آن استفاده شده و فاقدهرگونه پرز بوده و دارای استاندارد های CE،ISO13485. میباشد که در مجموع باعث افزایش کارایی و کاهش استهلاک دستگاه های پزشکیfetal monitoring  NST و افزایش طول عمر آن میشود .

پاسخ دهید