تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

مدرن، کارآمد راحتی 

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان دارای کاربرد های متنوع از جمله در جراحی ها و معاینات زنان و همچنین مورد استفاده در مطبها و کلینیکهای زنان زایمان با رنگها و اپشنهای متنوع برای کلیه مراکز درمانی و پزشکی و مطبها با سرویس دهی سریع و پشتیبانی می باشد .

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان برقی طراحی شده برای بیماران در بخش زنان است. ویژگی و ظاهر مدرن و منحنی جدید طراحی شده این تخت برای تمامی بیماران امکان آرامش و امنیت و قابلیت پاسخگوی به نیازهای فردی شما را داراست .

ویژگی های محصول

استراحت پا با چرخش ۳۶۰o درجه است.

دارای محرک قابل تنظیم موقعیت به جهت های به بالا و پایین به طور همزمان.

بدون محدودیت برای شستن تخت کامل شامل عناصر الکتریکی و گوشی.
تشک راحتی با محدوده طیف گسترده ای از رنگ
چهار چرخ با دو ترمز فردی است.

Modern, Efficient and comfort gynecology bed fit your requirements

GYNO is an electric gynecology bed designed for patients in gynecology wards. Modern new curved design suits this bed for all patients positioning. Gyno gives you the possibility to combine comfort, safety and functionality to meet individual needs and desire.

Moveable foot rest with 360o rotation.
One actuator makes the Gyno adjustable into up & down Trend/ Rev Position, simultaneously.
No limitation for complete bed washing includes electrical elements and handset.
Comfort mattress with wide variety range of colors
Four casters with two individual brakes.

 

پاسخ دهید