ژنیکولوژی

رول ملحفه یک بار مصرف

ژنیکولوژی

رول ملحفه یک بار مصرف

رول ملحفه یک بار مصرف در عرض 50 سانتی متر – در گرماژهای 18،20،25 در عرض 55 سانتی متر – در گرماژهای ...

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی

ژنیکولوژی

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی بهترین وسیله برای نمونه گیری آزمون تست پاپ اسمیر قابل رقابت با نمونه های خارجی استفاده آسان ...

ژل سونوگرافی اولتراسونيك

ژنیکولوژی

ژل سونوگرافی سالم

ژل سونوگرافی سالم قابل ارائه در حجم های تیوپ 260 گرمی گالن 1 لیتری گالن 5 لیتری ژل سونوگرافی سالم هیچگونه آسیبی به بافت بدن ...

کاور پروب سونوگرافی

ژنیکولوژی

کاور پروب سونوگرافی

کاور پروب سونوگرافی متناسب با سایز بیشتر پروبهای سونوگرافی شفاف و ایجاد کننده تصویر بدون مزاحمت ضخامت مناسب لبه گرد متناسب با پروب و ...

کاغذ سونوگرافی دوریکو Durico

ژنیکولوژی

کاغذ سونوگرافی دوریکو Durico

کاغذ سونوگرافی دوریکو Durico کاغذ سونوگرافی دوریکو Durico  High Quality 110s در ابعاد ۱۱۰mm *20 mتولید شده است  . این محصول  در بسته ...

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

ژنیکولوژی

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان مدرن، کارآمد راحتی  تخت معاینه ژنیکولوژی زنان دارای کاربرد های متنوع از جمله در جراحی ها و معاینات زنان و همچنین ...

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

ژنیکولوژی

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

 ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel تصاویر اسکن شده با کمک ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel بسیار شفاف و صاف است که ...

ژل سونوگرافی پیکول piccol

ژنیکولوژی

ژل سونوگرافی پیکول piccol

ژل سونوگرافی پیکول piccol تصاویر اسکن شده با استفاده از این ژل بسیار شفاف و صاف خواهند بود که این امر ...

ژل سونوگرافی پلي ژل PolyGel

ژنیکولوژی

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel تصاویر اسکن شده با  این ژل بسیار صاف و شفاف می باشد که این امر ...

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG

ژنیکولوژی

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG در ابعاد 110mm *18m می باشد . کاغذ سونوگرافی فوق ...

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD

ژنیکولوژی

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD توضیحات محصول رول سونوگرافی سونی High Density 110HD دارای طول و عرض 110mm *20m می باشد . کاغذ سونوگرافی ...