مصرفی سونوگرافی

ژل سونوگرافی اولتراسونيك

مصرفی سونوگرافی

ژل سونوگرافی سالم

ژل سونوگرافی سالم قابل ارائه در حجم های تیوپ 260 گرمی گالن 1 لیتری گالن 5 لیتری ژل سونوگرافی سالم هیچگونه آسیبی به بافت بدن ...

کاور پروب سونوگرافی

مصرفی سونوگرافی

کاور پروب سونوگرافی

کاور پروب سونوگرافی متناسب با سایز بیشتر پروبهای سونوگرافی شفاف و ایجاد کننده تصویر بدون مزاحمت ضخامت مناسب لبه گرد متناسب با پروب و ...

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

مصرفی سونوگرافی

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

 ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel تصاویر اسکن شده با کمک ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel بسیار شفاف و صاف است که ...

ژل سونوگرافی پیکول piccol

مصرفی سونوگرافی

ژل سونوگرافی پیکول piccol

ژل سونوگرافی پیکول piccol تصاویر اسکن شده با استفاده از این ژل بسیار شفاف و صاف خواهند بود که این امر ...

ژل سونوگرافی پلي ژل PolyGel

مصرفی سونوگرافی

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel تصاویر اسکن شده با  این ژل بسیار صاف و شفاف می باشد که این امر ...

کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s

مصرفی سونوگرافی

کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s

کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s در ابعاد 110mm *20mتولید شده است  . این محصول  در ...

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG

مصرفی سونوگرافی

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG در ابعاد 110mm *18m می باشد . کاغذ سونوگرافی فوق ...

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD

مصرفی سونوگرافی

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD توضیحات محصول رول سونوگرافی سونی High Density 110HD دارای طول و عرض 110mm *20m می باشد . کاغذ سونوگرافی ...