کاغذهای پزشکی

انواع کاغذ پزشکی و نوار قلب دستگاه های اکو کاردیو گراف و فتال مانیتورینگ

نوارقلب 6 کاناله 105mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۶ کاناله ۱۰۵mm*25m

[caption id="attachment_265" align="alignnone" width="300"] انواع کاغذهای حرارتی نوار قلب[/caption]   نوارقلب 6 کاناله ECG-EKG 105mm*25m تعداد در کارتن 120 عدد و به صورت ...

نوارقلب 3 کاناله 80mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۳ کاناله ۸۰mm*25m

نوارقلب 3 کاناله ECG-EKG 80mm*25m تعداد در کارتن 100 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از مواد اولیه ...

نوارقلب3 کاناله 63mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۳ کاناله ۶۳mm*25m

نوارقلب 3 کاناله ECG-EKG 63mm*25m تعداد در کارتن 150 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از مواد ...

نوارقلب 3 کاناله 60mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۳ کاناله ۶۰mm*25m

نوارقلب 3 کاناله ECG-EKG 60mm*25m تعداد در کارتن 150 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از مواد ...

نوارقلب 1 کاناله 57mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۱ کاناله ۵۷mm*25m

نوارقلب 1 کاناله ECG-EKG 57mm*25m تعداد در کارتن 100 عدد به صورت رول نوار قلب با برند PAPYRUS از مواد اولیه هانسول کره تهیه ...

نوارقلب 1 کاناله 50mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوار قلب ۱ کاناله ۵۰mm*25m

نوار قلب 1 کاناله ECG-EKG 50mm*25m تعداد در کارتن 200 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از ...