مصرفی پزشکی

اسپکلوم واژینال

مصرفی پزشکی

اسپکلوم واژینال

اسپکلوم واژینال اسپکلوم واژینال speculum وسيله‌ايست براي فراهم آوردن دید بهتر ناحیه هنگام معاینه و حفرات بدن و جهت کنار زدن ...

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

مصرفی پزشکی

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

 ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel تصاویر اسکن شده با کمک ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel بسیار شفاف و صاف است که ...

ژل سونوگرافی پیکول piccol

مصرفی پزشکی

ژل سونوگرافی پیکول piccol

ژل سونوگرافی پیکول piccol تصاویر اسکن شده با استفاده از این ژل بسیار شفاف و صاف خواهند بود که این امر ...

ژل سونوگرافی پلي ژل PolyGel

مصرفی پزشکی

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel تصاویر اسکن شده با  این ژل بسیار صاف و شفاف می باشد که این امر ...

کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s

مصرفی پزشکی

کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s

کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s کاغذ سونوگرافی سونی High Quality 110s در ابعاد 110mm *20mتولید شده است  . این محصول  در ...

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG

مصرفی پزشکی

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG

کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG کاغذ سونوگرافی High Gloss SONY 110HG در ابعاد 110mm *18m می باشد . کاغذ سونوگرافی فوق ...

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD

مصرفی پزشکی

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD

رول سونوگرافی سونی High Density 110HD توضیحات محصول رول سونوگرافی سونی High Density 110HD دارای طول و عرض 110mm *20m می باشد . کاغذ سونوگرافی ...

تست ورزش HELLIGE MAC1200

مصرفی پزشکی

تست ورزش HELLIGE MAC1200

تست ورزش HELLIGE MAC1200 20 عدد کاغذ پزشکی در هر کارتن می باشد که به صورت کتابی در ابعاد ۲۱۰mm*295mm*150 sheet بسته ...

الکتروشوک NIHON KOHDEN

مصرفی پزشکی

الکتروشوک NIHON KOHDEN

الکتروشوک NIHON KOHDEN بسته بندی در کارتن ها حاوی 100 عدد در ابعاد 50mm*100mm*200 sheet می باشد. کاغذ پزشکی  الکتروکاردیوگراف با برند ...

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET 150*25

مصرفی پزشکی

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET 150*25

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET 150*25 رول ها به صورت بسته های 120 تایی به ابعاد  150mm*25mmدر هر کارتن می باشد. کاغذ پزشکی فتال ...

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET

مصرفی پزشکی

کاغذ فتال مانیتورینگ BIONET ECONET

کاغذ فتال مانیتورینگ BIONET ECONET تعداد رول ها در  کارتن ها 50 عدد در ابعاد 215mm*25m بوده است. کاغذ پزشکی فوق محصولی دیگر ...