مصرفی پزشکی

نوارقلب 1 کاناله 50mm*25m

مصرفی پزشکی

نوار قلب ۱ کاناله ۵۰mm*25m

نوار قلب 1 کاناله ECG-EKG 50mm*25m تعداد در کارتن 200 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از ...