تجهیزات پزشکی

انواع تجهیزات پزشکی و مصرفی پزشکی, انواع جهیزات آزمایشگاهی و درمانگاهی, ارائه بهترین تجهیزات بیمارستان

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

تجهیزات پزشکی

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان

تخت معاینه ژنیکولوژی زنان مدرن، کارآمد راحتی  تخت معاینه ژنیکولوژی زنان دارای کاربرد های متنوع از جمله در جراحی ها و معاینات زنان و همچنین ...

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

تجهیزات پزشکی

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

 ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel تصاویر اسکن شده با کمک ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel بسیار شفاف و صاف است که ...

MAGLUMI 2000 Plus

تجهیزات پزشکی

MAGLUMI 2000 Plus

      MAGLUMI 2000 Plus Principle of Luminescence •Non-enzyme involved flash chemiluminescence, long stability of reagents •ABEI label, stable in acid and alkaline solution Main Features •Throughput: ...